Små venner

I Åsane har vi solid kompetanse og erfaring med kaniner, gnagere og fugl. Vi sammarbeider med Kaninforeningen og behandler kaninene deres.

Små venner

I Åsane har vi solid kompetanse og erfaring med kaniner, gnagere og fugl. Vi samarbeider med Norges kaninforening og Kaninhjelpen Bergen.

Tjenester for små venner

Konsultasjon/poliklinikk

Alle konsultasjoner starter i poliklinikken. Her vil veterinæren undersøke dyret klinisk og sammen med eier avgjøre videre utredning og behandling. God kommunikasjon vektlegges i denne fasen.

Tannbehandling

Tannlidelser forekommer like ofte hos dyrene våre som hos oss. Et tegn på tannlidelse hos kanin og marsvin kan være matvegring, fuktighet under haken, vekttap, forandring i avføring.

Vår veterinær har ekstra utdanning innen tannlidelser og tannbehandling på kaniner og gnagere. Vi har også digitalt tannrøntgen slik at vi raskt kan ta tydelige bilder av tennene for så og avgjøre best mulig behandling for ditt dyr.

Kirurgi/operasjon/kastrering/
sterilisering

Kanin, ilder og smågnagere er sensitive for narkose og operasjoner. Derfor er det ekstra viktig at dyreklinikkens ansatte har tilstrekkelig kunnskap og erfaring på dette området.

Vi utfører kastrering/sterilisering av kanin, ilder og smågnagere regelmessig, og har bred kompetanse på nettopp dette. Vi utfører også andre prosedyrer som biopsier, svulstoperasjoner og bukoperasjoner.

Anestesi/narkoseovervåking

Kaniner og gnagere er spesielt sensitive for narkose. Vi bruker gassnarkose ved de fleste operasjoner. Dyret er da intubert med en tube ned i pusterøret som sørger for åpne luftveier og at dyret får nok oksygen. Dette er den sikreste og mest skånsomme formen for anestesi og pasienten våkner fort opp etter narkosen. Vi har alt av nødvendig overvåkingsutstyr som kreves for å monitorere pasientens blodtrykk, respirasjon og hjerterytme, samt regulere konsentrasjonen av gass. Vi har alltid en dyrepleier tilgjengelig for kontinuerlig overvåkning av pasienten, samt for å kunne administrere de ulike parametrene. På denne måten sikrer vi at pasienten får en optimal og så trygg narkose som overhodet mulig. Bedøvede pasienter og da kaniner og gnagere spesielt, har vanskelig for å regulere sin egen kroppstemperatur. Derfor ligger dyret på en varmepute ved anestesi. I tillegg blir pasientens temperatur kontrollert av en dyrepleier, gjennom hele prosedyren. Etter operasjon blir pasienten plassert på oppvåkningsoppstalling tilstrekkelig tildekket med varmetepper. Her blir den overvåket videre for å sikre en trygg og skånsom oppvåkning, før den er klar til å reise hjem.

Indremedisinsk utreding

Indremedisinske tilstander trenger ofte grundig undersøkelse utført av veterinær. Vi har solid kompetanse og avanserte diagnostiske hjelpemidler, slik at vi kan tilby den indremedisinske utredningen av pasienten som kreves. Systematisk gjennomgang av medisinsk historikk samt kliniske undersøkelser, er alltid første steg på vei mot en diagnose. For å kunne stille den korrekte diagnosen vil det ofte være nødvendig å utføre ulike blod- og urinprøver. Dette gjøres blant annet for å vurdere pasientens organfunksjoner og dens infeksjonsstatus. Noen ganger er det også nødvendig med ultralyd- og røntgenundersøkelser. Sammen med eier legges det en plan med oversikt over hvilke tester som skal gjennomføres. Slik kan man senere vurdere hvilken behandling som vil være den beste for pasienten.

Røntgen

Vi har et digitalt røntgenapparat for klare, tydelige bilder. Digital fremkalling er svært fordelaktig sammenlignet med film som må fremkalles manuelt. Det går raskt, det blir skarpe bilder og man kan justere bildene og ta mål direkte på skjermen. Og det aller beste er at det ikke skader miljøet med fremkallingsvæske.

For å unngå unødig stråling av vårt personale får enkelte av våre pasienter som skal røntgenundersøkes, en sprøyte med beroligende for lett sedasjon. Hyppig eksponering for røntgenstråling over lengre tid, kan være skadelig og vi setter sikkerheten til personalet vårt høyt. Bildene blir også av betraktelig bedre kvalitet når dyret ligger helt rolig.

Ultralyd

Ultralyd brukes til å undersøke bløtvev.

Med vår ultralydmaskin kan vi utføre bukundersøkelser av indre organer, finne urinstein i urinblæren andre unormaliteter i buken.

Veterinæren trenger kompetanse og erfaring for å bruke ultralydapparatet. Ultralyd og røntgen supplerer ofte hverandre, da de fanger opp forskjellige ting. Sammen kan disse verktøyene være utmerket for å kunne stille eventuell diagnose med presisjon.

Oppstalling på klinikken

Dersom kjæledyret ditt skal ha en operasjon, skal gjennom diagnoseutredning eller har behov for lengre, intensiv/medisinsk behandling, vil det bli stallet opp på klinikken. Vi har trygge, romslige oppstallingsbur, og dyret vil bli overvåket og tatt hånd om gjennom hele dagen av erfarne assistenter.

Om natten vil dyret overvåkes med I.P.-kamera, og veterinæren vil besøke pasienten regelmessig for å undersøke den og gi oppfølgende behandling.