Eksotiske

I Åsane har vi solid kompetanse på eksotiske kjeledyr.

Reptiler

I Åsane har vi etter hvert tilegnet oss bred kompetanse på eksotiske kjæledyr.

Tjenester for reptiler

Konsultasjon / Poliklinikk

Alle konsultasjoner starter i poliklinikken. Her vil veterinæren undersøke dyret klinisk og sammen med eier avgjøre videre utredning og behandling. God kommunikasjon vektlegges i denne fasen.

Kirurgi/operasjon

Eksotiske dyr er sensitive for narkose og operasjoner. Derfor er det er det ekstra viktig at klinikkens ansatte har tilstrekkelig kunnskap og erfaring på dette området.
Vi kan tilby omfattende kompetanse ved vår klinikk dersom ditt dyr skulle trenge behandling.

Anestesi/narkoseovervåking

Eksotiske dyr har en annen fysiologi en hunder og katter.
På klinikken har vi god kunnskap om hvordan eksotiske dyr skal behandles og monitoreres under bedøvelse og narkose.

Indremedisinsk utreding

Indremedisinske tilstander trenger ofte grundig undersøkelse utført av veterinær. Vi har solid kompetanse og avanserte diagnostiske hjelpemidler, slik at vi kan tilby den indremedisinske utredningen av pasienten som kreves. Systematisk gjennomgang av medisinsk historikk samt kliniske undersøkelser, er alltid første steg på vei mot en diagnose. For å kunne stille den korrekte diagnosen vil det ofte være nødvendig å utføre ulike blod- og urinprøver. Dette gjøres blant annet for å vurdere pasientens organfunksjoner og dens infeksjonsstatus. Noen ganger er det også nødvendig med ultralyd- og røntgenundersøkelser. Sammen med eier legges det en plan med oversikt over hvilke tester som skal gjennomføres. Slik kan man senere vurdere hvilken behandling som vil være den beste for pasienten.

Røntgen

Vi har et digitalt røntgenapparat for klare, tydelige bilder. Digital fremkalling er svært fordelaktig sammenlignet med film som må fremkalles manuelt. Det går raskt, det blir skarpe bilder og man kan justere bildene og ta mål direkte på skjermen. Og det aller beste er at det ikke skader miljøet med fremkallingsvæske.

For å unngå unødig stråling av vårt personale får enkelte av våre pasienter som skal røntgenundersøkes, en sprøyte med beroligende for lett sedasjon. Hyppig eksponering for røntgenstråling over lengre tid, kan være skadelig og vi setter sikkerheten til personalet vårt høyt. Bildene blir også av betraktelig bedre kvalitet når dyret ligger helt rolig.