Priser og tjenester

Nedenfor har vi en prisliste på noen av våre vanligste tjenester. Dersom du ikke finner det du leter etter er du velkommen til å kontakte oss.

Alle priser er inkludert 25% mva.

Priser

Konsultasjon / undersøkelse (15 minutter)
1050 kr
Årlig vaksine med generell helsesjekk, katt og hund
760 kr
Valpepakke, inkluderer vaksineprogram og helsesjekk ved seks måneder
1600 kr
Vaksineprogram til valp, inkluderer to vaksiner
1300kr
Vaksineprogram til katt, inkluderer to vaksiner
1300 kr
ID - Chip
1050kr
Kastrering hannkatt + ID-chip
2079kr
Sterilisering hunnkatt + ID-chip
2656kr
Ultralydundersøkelse for drektighet
1260kr
Røntgen drektighet
1260kr
Drektighetspakke (ultralyd og røntgen)
2250kr
Hjerteutredning/ekkokardiografi
4725 kr
Full blodprøve
1588kr
Tannbehandling, inklusiv narkose, narkoseovervåking, profesjonell tannundersøkelse, røntgen, ultrasonisk tannrens og polering
katt 2500kr, hund under 20kg 3600kr, hund over 20kg 4100kr
Kloklipp
370kr
Løveklipp på katt, inkludert sedasjon
1500 kr
Ikke møtt til reservert timeavtale f.eks konsultasjon / vaksine / etc.
630kr
Ikke møtt til reservert tannbehandling (Gjelder enkel tannbehandling som tannsteinsfjerning/depurasjon)
1500kr
Ikke møtt til reservert operasjon/utredning/extraksjon
2000kr

Tjenester

Konsultasjon/poliklinikk

Alle konsultasjoner starter i poliklinikken. Her vil veterinæren undersøke dyret klinisk og sammen med eier avgjøre videre utredning og behandling. God kommunikasjon vektlegges i denne fasen.

Vaksiner/ormekur/ID-chip

Hunder og katter er i konstant fare for eksponering av smittepress. Vi har flere smittsomme dyresykdommer i Norge, og i flere tilfeller kan smittede dyr utvikle alvorlig sykdom med potensielt dødelig utgang. På klinikken vaksinerer vi hunder og katter slik at de opparbeider immunitet mot disse sykdommene. Dette resulterer i at dyret ikke utvikler sykdom selv om det utsettes for smitte.

Helseattest, patellaattest

Vi er godkjent av NKK til å utstede patellaattest, ta HD/AD-røntgenbilder og å askultere hunderasen cavalier king charles spaniel, for avl.

Tannbehandling

Tannlidelser forekommer like ofte hos dyrene våre som hos oss. Allerede ved toårsalder viser 80% av hundene og 70% av kattene, tegn på tannkjøttsykdommer. Vi utfører behandlinger knyttet til tannverk, plakk og tannstein, tannrens, melketenner/dobbelt tannsett og rotfylling. Alle våre tannpasienter blir lagt i narkose med endotrakealtube som er det tryggeste og beste for dyret. Da får de nok oksygen og unngår å puste inn væske som kommer fra tannmaskinene under tannrens. De blir kontinuerlig monitorert av veterinær og/eller dyrepleier. Tannutstyret vi har på klinikken er av moderne og høy kvalitet, både den ultrasoniske tannenheten og vårt digitale tannrøntgenapparat. Våre pasienter ligger på isolert varmeelement mens behandlingen pågår, slik at de holder normal kroppstemperatur gjennom hele prosedyren.

Kirurgi/operasjon

Vi utfører alle rutineoperasjoner som sterilisering/kastrering av hund, katt, kanin, ilder og smågnagere. Vi utfører også blant annet biopsier, svulstoperasjoner, bukoperasjoner, analkjerteloperasjoner og mer akutte kirurgiske inngrep som ved livorsbetennelse, keisersnitt og magedreining.

Anestesi/narkoseovervåking

Vi bruker gassnarkose ved de fleste operasjoner. Dyret er da intubert med en tube ned i pusterøret som sørger for åpne luftveier og at dyret får nok oksygen. Dette er den sikreste og mest skånsomme formen for anestesi og pasienten våkner fort opp etter narkosen. Vi har alt av nødvendig overvåkingsutstyr som kreves for å monitorere pasientens blodtrykk, respirasjon og hjerterytme, samt regulere konsentrasjonen av gass. Vi har alltid en dyrepleier tilgjengelig for kontinuerlig overvåkning av pasienten, samt for å kunne administrere de ulike parametrene. På denne måten sikrer vi at pasienten får en optimal og så trygg narkose som overhodet mulig. Bedøvede pasienter har vanskelig for å regulere sin egen kroppstemperatur, derfor ligger dyret på en varmepute ved anestesi. I tillegg blir pasientens temperatur kontrollert av en dyrepleier, gjennom hele prosedyren. Etter operasjon blir pasienten plassert på oppvåkningsoppstalling. Her blir den overvåket videre for å sikre en trygg og skånsom oppvåkning, før den er klar til å reise hjem.

Indremedisinsk utredning

Indremedisinske tilstander trenger ofte grundig undersøkelse utført av veterinær. Vi har solid kompetanse og avanserte diagnostiske hjelpemidler, slik at vi kan tilby den indremedisinske utredningen av pasienten som kreves. Systematisk gjennomgang av medisinsk historikk samt kliniske undersøkelser, er alltid første steg på vei mot en diagnose. For å kunne stille den korrekte diagnosen vil det ofte være nødvendig å utføre ulike blod- og urinprøver. Dette gjøres blant annet for å vurdere pasientens organfunksjoner og dens infeksjonsstatus. Noen ganger er det også nødvendig med ultralyd- og røntgenundersøkelser. Sammen med eier legges det en plan med oversikt over hvilke tester som skal gjennomføres. Slik kan man senere vurdere hvilken behandling som vil være den beste for pasienten.

Røntgen

Vi har et topp moderne, digitalt røntgenapparat for klare, tydelige bilder. Digital fremkalling er svært fordelaktig sammenlignet med film som må fremkalles manuelt. Det går raskt, det blir skarpe bilder og man kan justere bildene og ta mål direkte på skjermen. Og det aller beste er at det ikke skader miljøet med fremkallingsvæske.

For å unngå unødig stråling av vårt personale får enkelte av våre pasienter som skal røntgenundersøkes, en sprøyte med beroligende for lett sedasjon. Hyppig eksponering for røntgenstråling over lengre tid, kan være skadelig og vi setter sikkerheten til personalet vårt høyt. Bildene blir også av betraktelig bedre kvalitet når dyret ligger helt rolig.

Vi utfører HD/AD-røntgen for NKK.

Ultralyd og ekkokardiografi

Ultralyd benyttes for å undersøke bløtvev.

Med vår ultralydmaskin kan vi blant annet diagnostisere tidlig drektighet (dette er ikke skadelig for fosteret), livmorbetennelse, gjøre bukundersøkelser av indre organer og utføre ekkokardiografi (skanning av hjertet) med Doppler. Hvilket er et essensielt verktøy for å kunne utrede og diagnostisere eventuell sykdom på hjertemuskelen.

Veterinæren trenger kompetanse og erfaring for å bruke ultralydapparatet. Ultralyd og røntgen supplerer ofte hverandre, da de fanger opp forskjellige ting. Sammen kan disse verktøyene være utmerket for å kunne stille eventuell diagnose med presisjon.

Veterinær Omri Ziv er godkjent til å utføre hjertescreening av hunderasen cavalier king charles spaniel, for avl via NKK.

Laboratorium

Vi har vårt eget laboratorium på klinikken med moderne laboratorieutstyr slik at vi kan foreta de fleste målinger på huset. På denne måten sparer vi tid og kan komme frem til en diagnose mye raskere , enn om vi måtte foreta undersøkelsene via ekstern lab. Vi har blodanalysemaskiner som måler hematologi, biokjemi og koaguleringsverdier. Vi har utstyr for å gjøre fullstendige urinundersøkelser (sentrifuge, mikroskop og refraktometer).

Nevnte maskiner gir oss det mest korrekte resultatet på kortest mulig tid. Man vil da altså ha mulighet til å sette i gang en behandlingsplan fortløpende, istedenfor å måtte vente på resultater fra ekstern lab.

Oppstalling på klinikken

Dersom kjæledyret ditt skal ha en operasjon, skal gjennom diagnoseutredning eller har behov for lengre, intensiv/medisinsk behandling, vil det bli stallet opp på klinikken. Vi har trygge, romslige oppstallingsbur, og dyret vil bli overvåket og tatt hånd om gjennom hele dagen av erfarne dyrepleiere og assistenter.

Om natten vil dyret overvåkes med I.P.-kamera, og veterinæren vil besøke pasienten regelmessig for å undersøke den og gi oppfølgende behandling.